LDPE

Polietileni me densitet të ulët (LDPE) është një termoplastik i bërë nga etileni monomer.

Ishte klasa e parë e polietilenit, prodhuar në vitin 1933 nga Imperial Chemical Industries (ICI) duke përdorur një proces të presionit të lartë përmes polimerizimit radikal të lirë. Prodhimi i saj përdor të njëjtën metodë edhe sot.

Vlerësimet e EPA-së 5.7% e LDPE (riciklimi numër 4) riciklohet.

Pavarësisht konkurrencës nga polimere më moderne, LDPE vazhdon të jetë një klasë e rëndësishme plastike.
Në 2013, tregu mbarëbotëror LDPE arriti një vëllim prej rreth 33 miliardë dollarësh.

Llojet e përdorimit të LDPE:

Qese Ushqimore; Qese Paketimi; Qese ambalazhi; Qese të riciklueshme; Qese farmaceutike; Qese jo-ushqimore; Qese mbeturinash; Qese marketesh dhe dyqanesh; Qese butiku; Qese polipropileni; Qese sipas porosisë;