loader image

LDPE

Politileni me densitet të ulët (LDPE) është një material plastik i prodhuar nga etileni monomer.

LDPE 118NJ

LDPE D139

LDPE FD0274

LDPE HP0823NN