PP

Polipropileni (PP), i njohur ndryshe edhe si polipropeni, është një polimer termoplastik që përdoret në një larmi aplikimesh.  Prodhohet përmes polimerizimit të rritjes zinxhir nga propileni monomer.

Polipropileni i përket grupit të pololefinave dhe është pjesërisht kristalore dhe jo polare. Karakteristikat e tij janë të ngjashme me polietileni, por është më i qëndrueshëm ndaj nxehtësisë.  Në vitin 2013, tregu global i polipropilenit ishte rreth 55 milion ton.

Është një material i bardhë, i thyer mekanikisht dhe ka një rezistencë të lartë kimike. Polipropileni është plastika e mallrave me prodhim të dytë (pas polietilenit) dhe shpesh përdoret në paketim dhe etiketa.