loader image

PP

Polipropileni (PP), prodhohet përmes polimerizimit të rritjes zinxhir nga propileni monomer.

PP 2520N

PP EFPP80

PP 500P

PP JM-375

PP PB190K2M