PP

Polipropileni (PP), i njohur ndryshe edhe si polipropeni, është një polimer termoplastik që përdoret në një larmi aplikimesh.
Prodhohet përmes polimerizimit të rritjes zinxhir nga propileni monomer.
Polipropileni i përkasin grupit të pololefinave dhe është pjesërisht kristalore dhe jo polare.
Karakteristikat e tij janë të ngjashme me polietileni, por është pak më e vështirë dhe më e qëndrueshme ndaj nxehtësisë.
Është një material i bardhë, i thyer mekanikisht dhe ka një rezistencë të lartë kimike. Polipropileni është plastika e mallrave me prodhim të dytë (pas polietilenit) dhe shpesh përdoret në paketim dhe etiketa.
Në vitin 2013, tregu global i polipropilenit ishte rreth 55 milion ton.