loader image

Thasë Plastik

Thasët kanë një përdorim të gjerë në industrinë ushqimore, të ndërtimit, bujqësisë, amballazhimit, mobilerisë dhe tekstileve.

NE PRODHOJMË ME SPECIFIKIME TË NDRYSHME, NË BAZË TË KËRKESAVE TË KLIENTIT

Gjerësi: 30cm deri në 2.2m
Gjatësi: Deri në 8m

Thasë PE

Gjerësi: 30cm deri në 2.2m
Gjatësi: Deri në 8m

Thasë PE

Gjerësi: 30cm deri në 2.2m
Gjatësi: Deri në 8m

Thasë Polipropileni

Gjerësi: 30cm deri në 2.2m
Gjatësi: Deri në 8m

Thasë PP

Gjerësi: 30cm deri në 2.2m
Gjatësi: Deri në 8m

Thasë për Fidan