loader image

HDPE

Politileni me densitet të lartë (HDPE) është një polimer termoplastik i prodhuar nga etileni monomer.

HDPE M80064S

HDPE TR130

HDPE 7000

HDPE HD5208FLX