loader image

HIPS GPPS

Polistireni me ndikim të lartë është një rrëshirë polistereni që përdoret në aplikime të nxehtësisë më të ulët.

GPPS 1540

HIPS R 850E

HIPS 7240