loader image

PET

PET është një material plastik i zhdërvjellët i quajtur ndryshe Polyethylene Terephthalate dhe përdoret për të bërë ambalazhet më të zakonshme në tregun e pijeve të buta.

PET RESIN

PET SINOPEC